معلمش از کلاس زده بود بیرون و رفته بود پیش مدیر گفته بود : اینجا دیگه یا جای منه یا جای این ! یا منو از مدرسه اخراج کن یا اینو .

+ نوشته شده در جمعه ۲ مرداد۱۳۹۴ساعت توسط محسن |